Miira Klementin väitöstyössä tutkittiin diabeetikkoäitejä

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on Suomessa maailman korkeimpia. Tautiin liittyy vakavia synnytys ja perinataalikomplikaatioita. Diabeetikkoäitien huono verensokeritasapaino ja korkea verenpaine altistavat raskaushäiriöille. Synnyttäjillä lisääntynyt ylipaino voi vaikeuttaa hoitotavoitteiden saavuttamista. Laajaa väestöpohjaista tutkimusta suomalaisten tyypin 1 diabeetikoiden raskauksien ja synnytysten hoitotuloksista ei ole aikaisemmin julkaistu. Tässä väitöstutkimuksessa analysoitiin raskautta edeltävän painoindeksin, raskautta edeltävän ja raskaudenaikaisen sokeritasapainon (HbA1c) sekä verenpaineiden trendejä tyypin 1 diabeetikoilla ja näiden yhteyksiä synnytys- ja perinataalituloksiin.

Tutkimus osoitti, että ylipainoisten (painoindeksi 25-29.9 kg/m2) tyypin 1 diabetesta sairastavien synnyttäjien osuus nousi 19%:sta 37%:iin ja lihavien (painoindeksi 30 kg/m2) 2%:sta 10%:iin vuosina 1988-2011. Samana aikana raskautta edeltävä sekä keski- ja loppuraskauden sokeritasapaino huononi. Alkuraskauden sokeritasapaino ei vastannut suosituksia. Naisten osuus, joilla verenpaine ylitti 130/80 mmHg raskauden aikana lisääntyi ja 19–34 %:lle kehittyi pre-eklampsia. Suunnitellut keisarileikkaukset vähenivät ja kiireelliset lisääntyivät. Vastasyntyneillä napavaltimon pH-arvot <7.05 ja <7.15 lisääntyivät ja liikakasvuisten sekä tehohoitoon joutuneiden osuudet pysyivät korkeina, mutta vastasyntyneiden matala verensokeri väheni.

Riskitekijäanalyyseissä äidin ylipaino ennusti sikiön liikakasvua ja pre-eklampsiaa. Alku- ja loppuraskauden huono sokeritasapaino ennusti pre-eklampsiaa, ennenaikaista synnytystä sekä sikiön liikakasvua ja vastasyntyneen tehohoidon tarvetta. Loppuraskauden huono sokeritasapaino ennusti myös vastasyntyneen napaveren pH-arvoa <7.15 ja hypoglykemiaa. Diabeteksen vaikeusastetta ja kestoa kuvaava Whiten luokka ennusti pre-eklampsiaa.

Tyypin 1 diabetesta sairastavien naisten hoitoa tulisi tehostaa mahdollisimman hyvän sokeritasapainon ja verenpainetason saavuttamiseksi jo ennen raskautta sekä raskausaikana.