Elämälle -hanke tukemaan varainhankintaa

Juhlavuotensa 2016 kunniaksi Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiö oli jo reilua vuotta aiemmin perustanut Elämälle -hyväntekeväisyyshankkeen (www.elamalle.fi), joka mahdollistaa naisia ja perheitä koskevan tutkimuksen tukemista yleisemminkin kuin alan ihmisten toimesta. Tämän hankkeen ainutlaatuisuus perustuu siihen, että lahjoitukset toimitetaan suoraan tutkimukseen.

Elämälle -hankesuunnitelma alkoi vuonna 2014, kun säätiö pyrki löytämään uusia toimintamalleja varainkeruun toteuttamiseksi kustannustehokkaasti, pienellä pääomalla. Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä vuonna 2014 tehty tutkimus (dipl.ins. Tuomo Tarvaisen diplomityö) tuotti tulokseksi hyviä ennusteita hankkeen potentiaalista: uusia keinoja varainkeruun mahdollistamisesta alalle löytyy.

Elämälle -hanke sai Tarvaisen ehdotuksesta nimensä marraskuussa 2014, kun idealle nostettiin malja Helsingin Torni-hotellissa Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön ja Suomen Gynekologiyhdistyksen vuosikokouksessa. Tarvainen lähti vetämään hanketta tammikuussa 2015 ja rakensi hankkeelle brändin sekä toimintamallin. Luotiin voittoa tavoittelematon startup-toimintamalli, joka tulisi vaikuttamaan suomalaiseen hyväntekeväisyyskulttuuriin voimakkaasti.

Elämälle -organisaatiossa oli mukana alusta asti iso vapaaehtoisten tiimi. Se oli Suomen ensimmäinen hyväntekeväisyysstartup, jonka avulla pyrittiin rakentamaan joukkorahoituksen keinoin Elämälle-hankkeen avulla uudenlaista hyväntekeväisyystoimintaa Suomeen. Sen myötä voitiin synnyttää tehokas varainkeruuprosessi, jonka avulla säätiön lainvoimaiseen tehtävään eli synnytys- ja naistentautiopin tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen, sekä näiden tunnetuksi tekemiseen voitiin kerätä tehokkaasti tukea. Tarvainen myös vastasi Elämälle -hankkeen operatiivisesta toiminnasta kesään 2016 asti. Rakentamisurakan tavoitteeksi oli asetettu, että säätiölle vakiinnutettaisiin toimiva varainkeruutoiminta tuleviksi vuosikymmeniksi.

Elämälle -hanke on jatkunut loppukesästä 2016 alkaen säätiön varainkeruuhankkeena, hallituksen ”omin ideoin”. Tammikuussa 2017 perustettiin säätiön aloitteesta Elämälle -tukiyhdistys, jonka toiminta yhdessä säätiön kanssa vastaa nykyään hankkeen toiminnasta. Sen innokkaat Elämälle -lähettiläät ovat jo olleet esimerkillisellä aktiviteetilla mukana toiminnassa.