Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiö ja Elämälle -hanke

  • Kuinka kaikki alkoi
  • Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön juuret ulottuvat jo pitkälle viime vuosisadalle. Säätiön luojana ja taustatukijana on vuonna 1928 perustettu Suomen Gynekologiyhdistys (SGY). Koulutuksellisten tavoitteiden lisäksi SGY:n tarkoituksena on ollut apurahojen jakaminen erikoisalamme tutkimukseen. Yhdistys itse on jakanut apurahoja nuorille tutkijoille jo 1960-luvulta alkaen aluksi Gynekologian Tutkimusrahaston ja sen jälkeen Gynekologian Kehitysrahaston kautta. Sittemmin tutkimussäätiö on ottanut tuen toteuttamisen.
  • Säätiön perustamisidea tuli esille 1980-luvun puolivälissä. Silloinen SGY:n puheenjohtaja professori Antti Kauppila avasi v. 1985 yhdistyksen vuosikokouksessa keskustelun yhdistykselle kertyneiden varojen käytöstä apulaislääkärijäsenten koulutuksen (ja tutkimuksen) tehostamiseksi. Rahastonhoitaja Nils-Erik Backas valtuutettiin selvittämään Naistentautien tutkimussäätiön luomista. Sen seurauksena Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön perustamispäätös tehtiin SGY:n hallituksen kokouksessa hotelli Kalastajatorpalla 15.11.1989. Säätiön sääntöehdotus hyväksyttiin SGY:n kevätkokouksessa Porissa 3.5.1990 ja tarkoitukseksi kiteytyi tukea synnytys- ja naistentautiopin tutkimustyötä, ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä sekä alan tutkijakoulutusta. Säännöissä varmistettiin myös SGY:n päätäntävalta säätiön hallituksen kokoonpanoa koskevissa asioissa. Oikeusministeriö vahvisti säätiön perustamisen ja säännöt 15.5.1991 ja samalla lopetettiin Gynekologian Kehitysrahasto ja sen varat n. 500 000 mk siirrettiin Säätiölle.

Ensimmäinen Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön 3 vuodeksi kerrallaan valittu hallitus nimitettiin SGY:n hallituksen kokouksessa 13.11.1991 (taulukko 1). Tilintarkastajiksi nimettiin Ilkka Haarlaa (KHT) ja Olavi Karjalainen. Säätiön hallituksen teknisenä sihteerinä toimi eläkkeelle siirtymiseensä saakka opetushoitaja Leena Vaara HYKSin naistenklinikalta. Vuodesta 2011 tehtävää on hoitanut Maaria Puupponen. Yhteiskokouksia SGY:n hallituksen kanssa on pidetty yleensä joka toinen vuosi, 2000-luvun alusta lähtien.

Apurahoja 1992 alkaen

Apurahojen jako aktivoitui vuonna 1992 v. ja 2016 loppuun mennessä tutkimussäätiö on jakanut yli puoli miljoonaa euroa aktiivisille tutkijalääkäreille ja Post doc -tutkijoille. Tässä lista apurahan saajista ja tutkimusaiheista.

SGY on ollut säätiön tärkein tukija. Sen lisäksi apurahatoimintaa ovat tukeneet Kesko ja Bayer Oy. Vuonna 2007 Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki lahjoitti tyttärensä Karoliinan väitöksen jälkeen säätiölle Pirkka-stipendin á 10.000 € käytettäväksi sellaisen nuoren tutkijan tukemiseen, jonka väitöskirja käsittelee kliinistä aihetta ja josta on käytännön seurauksia klinikassa tai stimuloiva vaikutus myöhemmälle tutkimukselle. Säätiö jakoi summan kolmeksi erilliseksi stipendiksi niin, että SGY:n 80-vuotisjuhlassa vuonna 2008 stipendin sai Kaisa Raatikainen, vuonna 2009 Maija Jakobsson ja vuonna 2010 Maarit Niinimäki.

Vuoden 2013 aikana neuvoteltiin tukisopimus lääkeyhtiö Bayerin kanssa. Tueksi saadun 20.000 euron avulla on jaettu apurahoja vuonna 2014 sekä 2016 saajina ovat olleet aktiiviset tutkimusta tekevät SGY:n jäsenet v. 2014 Maarit Mentula (post doc) ja v. 2016 väitöskirjatekijät Laura Lampio ja Laura Seikku ja post doc tutkija Hanna Kahila.

Aktiivisella ja korkeatasoisella tutkimussäätiön tukemalla tutkimuksella on kehitetty uusia hoitomuotoja ja tehty tutkittuun tietoon perustuvia hoitokäytäntöjä. Nämä näkyvät raskaudenaikaisen neuvolatoiminnan laadussa ja äidin sekä syntyvän lapsen hyvinvoinnissa. Myös naisen koko elämänkaareen liittyvien muiden ongelmien kuten raskaudenehkäisyn, kuukautishäiriöiden ja vaihdevuosioireiden sekä gynekologisen syövän hoidossa tutkimus on parantanut tuloksia ja auttavat käytännön potilastyössä.

Säätiön pääoman kehitys

Säätiön alkupääoma oli 500 000 mk, ja pääasiallisin lahjoittaja on tilanteen niin salliessa ollut SGY. Varainhoitajina ovat toimineet Nils-Erik Backas 1992 – 2006, Marjut Laurikka-Routti 2007 – 2015 ja Pekka Ylitalo vuodesta 2016 alkaen. SGY on lahjoittanut Säätiölle vv. 1992 – 2010 yhteensä noin puoli miljoonaa euroa. Säätiön varoja on hoitanut OP-Pohjola. Säätiön nykyiseen (v 2017 -) sijoitustoiminnan varainhoitoryhmään kuuluvat Hele Aminoff , Annika Tulenheimo-Silfast ja Pekka Ylitalo (pj.).

Pääoma on ollut sijoitettuna säätiön sääntöjen mukaisesti riskiä välttäen. Sijoituskohteet ja eri sijoitusinstrumenttien painotukset on päätetty vuosittain asiantuntijoiden avulla. Johtavana periaatteena on tuoton jakaminen apurahoina pääomaan koskematta. Tämä strategia on toiminut vuosien saatossa suhteellisen hyvin. Viimeisen viiden vuoden aikana rahaston tuotto oli sijoitusmielessä tyrehtynyt, ja säätiön hallitus joutui pohtimaan uudelleen strategiaa varainhoidon toteuttamiseen. Aktiivisen varainhoitoryhmän ja sen puheenjohtajan toimesta varainhoidon ulkoistaminen kilpailutettiin alkukeväästä 2017. Saatujen tarjousten pohjalta päätettiin, että varainhoitoa jatkaa Index Varainhoito Helsingistä. Toinen iso strateginen muutos pääoman kartuttamiseen liittyen tapahtui jo varainhoidon ulkoistamista edeltävänä vuonna 2016, kun säätiö perusti ns. Elämälle -hankkeen (ks. myöh.).

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiö täytti 25 vuotta syksyllä 2016

Suomalainen nainen on erityisasemassa maailmassa. Maamme terveydenhuolto on kansainvälistä huipputasoa ja tästä esimerkkinä on synnytysturvallisuus. Suomessa vain alle kuudella lapsella tuhannesta esiintyy syntyessä henkeä uhkaava sairaustila. Arkkiatri Arvo Ylppö aikanaan aloitti Suomessa neuvolatoiminnan. Hänen ansiostaan aloitetut neuvolajärjestelmät lapsille, nuorille ja odottaville äideille ovat kehittyneet nykyisiin muotoihinsa. Neuvolatoiminta tuottaakin tänä päivänä moniammatillisena yhteistyönä terveyttä naisten ja perheiden hyväksi. Synnytys- ja naistentautien lääkärit ovat tässä toiminnassa keskeisessä asemassa. Ammattikuntaamme kuuluu nykyään yli tuhat erikoislääkäriä ja kaikki alalle erikoistuvat nuoret.

Vuonna 1991 perustetun Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön 20-vuotis taivalta muisteltiin SGY:n jäsenlehden kirjoituksessa, jonka toimitti silloinen puheenjohtaja Jorma Paavonen ja tekninen sihteeri Leena Vaara (Sykli 2001;4:18 – 21). Silloin jo sovittiin, että isommat juhlat pidettäisiin 25-v. merkeissä vuonna 2016. Syksyllä 2016 tutkimussäätiö sitten vietti 25 juhlavuottaan, joka huipentui perjantaihin 14.10.2016, jolloin vietimme varsinaista juhlapäivää. Tähän liittyen pidettiin juhlavastaanotto Suomen ensimmäisessä naistensairaalassa, Helsingin naistenklinikalla. Lisäksi päivän ohjelmassa oli yleisöluentotilaisuus Studia Generalia Helsingin yliopiston Porthaniassa ja juhlaillallinen Kalastajatorpalla.

Yleisöluentotilaisuudessa esiteltiin alan tutkimuksen vaikuttavuutta ja kutsutut liike- ja kulttuurielämän vaikuttajat kertoivat naisen roolista, mm. johtotehtävissä. Illan onnistuneeseen hyväntekeväisyystapahtumaan oli saapunut yli 100 kollegaamme ja yhteistyökumppaniamme. Tilaisuuden koskettavan juhlapuheen piti ylipormestari Eva-Riitta Siitonen. Hänen laaja toimintansa yhteiskunnassamme on edistänyt myös hyväntekeväisyyttä. Kodinkynttilöiden lauluesitys oli mainio ja tanssia siivitti “vanhan ajan malliin” The First -yhtye. Kaiken muun tiimellyksen ohessa pidettiin vielä taidehuutokauppa, joka oli erittäin hauska ja tuottoisa ansiokkaiden meklarien ansionsa. Säätiön Elämälle -hanke sai näin hienoa julkisuutta ja myös tukea tavoitteelleen saada tutkimukseen varoja. Tilaisuuden kuvakavalkadi on nähtävissä yhdistyksemme kotisivuilta (www.gyn.fi).

Elämälle -hanke tukemaan varainhankintaa

Juhlavuotensa 2016 kunniaksi Tutkimussäätiö oli jo reilua vuotta aiemmin perustanut Elämälle -hyväntekeväisyyshankkeen (www.elamalle.fi), joka mahdollistaa naisia ja perheitä koskevan tutkimuksen tukemista yleisemminkin kuin alan ihmisten toimesta. Tämän hankkeen ainutlaatuisuus perustuu siihen, että lahjoitukset toimitetaan suoraan tutkimukseen.

Elämälle -hankesuunnitelma alkoi vuonna 2014, kun säätiö pyrki löytämään uusia toimintamalleja varainkeruun toteuttamiseksi kustannustehokkaasti, pienellä pääomalla. Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä vuonna 2014 tehty tutkimus (dipl.ins. Tuomo Tarvaisen diplomityö) tuotti tulokseksi hyviä ennusteita hankkeen potentiaalista: uusia keinoja varainkeruun mahdollistamisesta alalle löytyy.

Elämälle -hanke sai Tarvaisen ehdotuksesta nimensä marraskuussa 2014, kun idealle nostettiin malja Helsingin Torni-hotellissa Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön ja Suomen Gynekologiyhdistyksen vuosikokouksessa. Tarvainen lähti vetämään hanketta tammikuussa 2015 ja rakensi hankkeelle brändin sekä toimintamallin. Luotiin voittoa tavoittelematon startup-toimintamalli, joka tulisi vaikuttamaan suomalaiseen hyväntekeväisyyskulttuuriin voimakkaasti.

Elämälle -organisaatiossa oli mukana alusta asti iso vapaaehtoisten tiimi. Se oli Suomen ensimmäinen hyväntekeväisyysstartup, jonka avulla pyrittiin rakentamaan joukkorahoituksen keinoin Elämälle-hankkeen avulla uudenlaista hyväntekeväisyystoimintaa Suomeen. Sen myötä voitiin synnyttää tehokas varainkeruuprosessi, jonka avulla säätiön lainvoimaiseen tehtävään eli synnytys- ja naistentautiopin tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen, sekä näiden tunnetuksi tekemiseen voitiin kerätä tehokkaasti tukea. Tarvainen myös vastasi Elämälle -hankkeen operatiivisesta toiminnasta kesään 2016 asti. Rakentamisurakan tavoitteeksi oli asetettu, että säätiölle vakiinnutettaisiin toimiva varainkeruutoiminta tuleviksi vuosikymmeniksi.

Elämälle -hanke on jatkunut loppukesästä 2016 alkaen säätiön varainkeruuhankkeena, hallituksen ”omin ideoin”. Tammikuussa 2017 perustettiin säätiön aloitteesta Elämälle -tukiyhdistys, jonka toiminta yhdessä säätiön kanssa vastaa nykyään hankkeen toiminnasta. Sen innokkaat Elämälle -lähettiläät ovat jo olleet esimerkillisellä aktiviteetilla mukana toiminnassa.

Säätiö tänään

Säätiön hallituksessa oli alun perin 8 varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet, joista viiden jäsenen ja viiden henkilökohtaisen varajäsenen tuli olla Suomen Gynekologiyhdistyksen (SGY) jäseniä. Jäsenten osaamisalueen laajentamiseksi vuoden 2016 sääntömuutos mahdollisti valita hallitukseen 12 jäsentä, joista ”vain” puolet tuli olla gynekologeja. Nykyisen hallituksen kokoonpano on taulukossa 2.

Tutkimussäätiömme Elämälle -hanke on onnistuneesti lähtenyt alkuun. Myös uusi perinne 25- v. gaalailtamme kaltaisille juhlatilaisuuksille on syntynyt. Kaikista tulevista tapahtumista informoidaan asiasta kiinnostuneita sekä säätiön omilla (www.elamalle.fi) että gynekologiyhdistyksen kotisivuilla. Kotisivujemme kautta halukkaat voivat tehdä myös lahjoituksen Elämälle – hankkeelle!

Eräänä tärkeänä viimeisen parin vuoden taustatekijänä toiminnassamme on vaikuttanut Elämälle -lähettilästoiminta, joka on useampaan otteeseen koonnut asiasta innostuneita helsinkiläisnaisia ja -miehiäkin tapahtumiinsa. Jatkossa odotamme valtakunnan tasolla vastaavaa innostusta. Juhlavuoden aikana syntyi myös idea Säätiön tukiyhdistyksen Elämälle ry:n perustamisesta ja Kalevalanpäivänä 28.2.2017 tästäkin tuli totta. Sen kunniaksi ensimmäiset jäsenet järjestäytyivät potrettiiin perustamiskrjan allekirjoituksen yhteydessä Tukiyhdityksen perustaminen