Yhteystiedot

Sähköposti: info@elamalle.fi

OPERATIIVINEN TOIMINTA

Elämälle™–hankkeessa on mukana myös lukuisia vapaaehtoisia, ja Sinäkin voit ilmoittautua mukaan!

SYNNYTYS- JA NAISTENTAUTIopin TUTKIMUSSÄÄTIÖ

Säätiön hallitus muodostuu alan lääkäreistä. Hallituksella on viime kädessä vastuu varainkeruun toteutuksesta, ja siihen liittyvistä päätöksistä; strategian toteuksesta ja varainkeruusta. Yleishyödyllinen säätiö toimii säätiölakien mukaisesti, ja päättää hankkeen suuntaviivoista hallituksen kokouksissaan.

Juha Mäkinen Säätiön hallituksen puheenjohtaja, Ylilääkäri, Professori, Synnytys- ja naistentautioppi, TYKS

Mäkinen on toiminut vuodesta 1984 alkaen naistentautien ja synnytysten erikoislääkärinä ja Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin tutkimuksesta ja koulutuksesta vastaavana professorina vuodesta 1998 alkaen. Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön hallituksessa hän on ollut kolmatta kautta, ja puheenjohtajana vuodesta 2013 alkaen.
”Vihdoinkin on saatu aikaan Elämälle-projekti edistämään alallamme tehtävää tieteellistä tutkimusta, koulutusta ja näiden tunnetuksi tekemistä. Näin luomme ensi kertaa maassamme todellisen mahdollisuuden tukea naisten, raskaana olevien äitien ja perheiden hyvinvointia.”

Seppo Heinonen Säätiön varapuheenjohtaja, Toimialajohtaja, Professori, MBA, Synnytys- ja naistentautioppi, HUS, HY

Heinonen toimii HUS:n Synnytysten ja naistentautien toimialajohtajana sekä Helsingin yliopiston synnytysten ja naistentautiopin professorina. Toimipaikka on Naistenklinikalla Helsingissä.

Pekka Ylitalo Säätiön varainhoitaja, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HYKS Naistenklinikalla. Tekee väitöskirjatutkimusta synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten oikean kammion vajaatoiminnan diagnostiikasta ja hoidosta. ”Uskon, että Elämälle-hanke mahdollistaa uudenlaisen näkyvyyden alalla tehtävälle tutkimustyölle. Onnistuessaan Elämälle-hanke on mahdollistamassa korkeatasoisen tutkimuksen tekemistä Suomessa myös jatkossa.”

Hannu Halila LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, terveydenhuollon hallinnon dosentti, eMBA, Varatoiminnanjohtaja, Lääkäriliitto

Valmistunut naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriksi 1993 ja
väitellyt 1987, aiheena munasarjasyövän merkkiaineet.
Tutkimustyö on Lääkäriliitossa jatkunut lääkärikoulutuksen ja
terveydenhuollon hallinnon parissa. Lääkäriliitossa toimii
varatoiminnanjohtajana ja yhteiskuntasuhteet – toimialan vetäjänä.
”On hienoa saada olla mukana Elämälle – hankkeessa, joka auttaa
mahdollistamaan erikoisalamme korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä
potilaiden parhaaksi.”

Päivi Pakarinen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Hele Aminoff
Helena Vänttinen Osastonhoitaja Hus / Naistenklinikka / Leikkaus - ja anestesiaosasto, v. 1984 - 2016, Eläkkeellä 01.08.2016 alkaen
Heini Lassus dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HYKS Naistenklinikka
Ilkka Järvelä
Marjo Tuppurainen
Johanna Hautala Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Porvoon sairaalasta. Hän tekee tutkimusta kriittisten synnynnäisten sydänvikojen raskaudenaikaisesta diagnostiikasta. Sydänvikojen leikkaushoito on keskitetty Helsingin lastenklinikalle ja vastasyntyneen optimaalisen hoidon kannalta on erittäin tärkeää, että nämä lapset syntyvät suunnitellusti Helsingin naistenklinikalla ja näin kaikki tarjolla oleva hoito on heti käytettävissä. ”Elämälle -hanke mahdollistaa tutkimuksen lastemme parhaaksi jo kohdusta alkaen.”

Suomen gynekologi­yhdistys

Suomen Gynekologiyhdistyksen (SGY) hallitus muodostuu niin ikään alan lääkäreistä. SGY on perustanut säätiön vuonna 1991, ja toimii edelleen sen tukijana kaikissa toiminnoissaan. SGY:n ja säätiön toiminta on edelleen sidottuna toisiinsa. SGY on perustettu vuonna 1928.

Seija Grenman Ylilääkäri, Professori, Suomen Gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja
Hannu Martikainen Professori

Professorin Oulun yliopistossa opettaen lääketieteen opiskelijoita sekä erikoistuvia lääkäreitä. Hoitanut hedelmällisyysongelmia yli 30 vuotta. ”Elämälle-hankkeella voidaan lisätä sekä naisten että koko perheiden elämänlaatua koko elinkaaren ajan.”

Taru Ahava Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Työskentelee yksityissektorilla yleisgynekologina. “Elämälle-hankkeen avulla tutkimusrahoitusta voidaan kohdentaa naisten terveyden kannalta tärkeisiin kohteisiin.”

Katja Kero Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Mervi Halttunen-Nieminen Dosentti, Naistentautien ja synnytysopin sekä gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri

Toimii Helsingin Yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan kliinisenä opettajana ja HYKS-Naistenklinikan erikoislääkärinä. Hän on myös HY:n Opettajien Akatemian jäsen. Kliinisessä työssä pääkohdat liittyvät lapsettomuuden tutkimiseen ja hoitoon, opetustyössä pääpaino on perusopetuksessa. Hänen tutkimustyönsä liittyy kohdun limakalvon toimintaan, kohdun rakennepoikkeavuuksiin, tulehdussairauksiin ja lapsettomuuteen, sekä opetukseen. Simulaatioiden kehittäminen eri opetustilanteisiin, simulaatio-oppiminen ja simulaatioiden tehon tutkiminen ovat tärkeitä, sillä potilailla harjoitteleminen ei ole nykyaikana eettisesti sallittavaa.

Sirpa Eviö Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Heli Saarelainen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Anna-Maija Tapper Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Johanna Hautala Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Porvoon sairaalasta. Hän tekee tutkimusta kriittisten synnynnäisten sydänvikojen raskaudenaikaisesta diagnostiikasta. Sydänvikojen leikkaushoito on keskitetty Helsingin lastenklinikalle ja vastasyntyneen optimaalisen hoidon kannalta on erittäin tärkeää, että nämä lapset syntyvät suunnitellusti Helsingin naistenklinikalla ja näin kaikki tarjolla oleva hoito on heti käytettävissä. ”Elämälle -hanke mahdollistaa tutkimuksen lastemme parhaaksi jo kohdusta alkaen.”

Kirsi Kuismanen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan Naistentautien ja synnytysten vastuualuejohtajana. Kuismanen tekee tutkimusta kantasoluista vaikeiden lantionpohjan toimintahäiriöiden (virtsan- ja ulosteenkarkailu, laskeuma) hoidossa. ”Elämälle-hanke on erittäin tärkeä haettaessa rahoitusta uusien hoitomuotojen kehittämiseen.”

Riina Katainen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Riina Katainen

Olen Suomen gynekologiyhdistyksen jäsenlehden Syklin päätoimittaja. Teen itse väitöskirjatutkimusta vaihdevuosioireisiin liittyen. ”Nykyaikana tutkimusrahoitus on vähissä. Elämälle-hankkeen rooli on tärkeä naistentautien ja synnytysten tutkimukselle.

Linda Aukia Naistentautien ja synnytysten erikoistuva lääkäri

Linda Aukia on Suomen erikoistuvien gynekologien eli EGO:n puheenjohtaja. Hän tekee itse tutkimusta raskaudenaikaisista uniongelmista.” On hienoa, että Elämälle-hankkeen myötä on Suomessa juuri naisiin ja lapsiin kohdistuvaa tutkimusrahoitusta paremmin saatavilla. Uskon, että Elämälle-hanke kannustaa nuoria lääkäreitä tutkimuksen tekemiseen”.

Ritva Keravuo Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri